Joylake Jinjiang Hotel

Local Information

Yancheng Airport: 70km Huai’an Airport: 145km Jianhu Railway Station: 15km Yancheng Railway Station: 55km Shuanghu Park: Adjacent Jianhu Long-distance Passenger Station: 3km Jiu Long Kou: 15km Qiao Guan Hua’s former residence: 25km Lu Xiu Fu’s former residence: 20km